مدارک لازم جهت سفارت انگلستان

جهت اخذ ویزای انگلستان :

  • داشتن ویزای قبلی مولتی شینگن و یا ورود و خروج قبلی به حوزه شینگن
  • کلیه مدارک لازم عمومی برای حوزه  شینگن ( ترجمه شده به زبان انگلیسی  )
  • کارتهای ملی مسافرین
  • سند ازدواج متاهلین
  • گردش حساب 6 ماه آخر با شفافیت بالا و مانده تمکن مالی هر نفر حدود 80 میلیون تومان
  • سند 6 دانگ ملکی بنام متقاضی و سرگروه سفر به ارزش ملکی مورد توجه کارشناس این مجموعه
  • ضمانت تعهد بازگشت( برابر نظر کارشناس)