دانلود قرارداد

بسمه تعالی

این قرارداد بین مسافر تکمیل کننده فرم آنلاین قرارداد ( فوق )  منفردا یا به نمایندگی تام الاختیار از جانب افراد مندرج در فرم درخواست اولیه که از ایمیل مندرج در قرارداد آنلاین برای این مجموعه ارسال شده اند که این پس مسافر نامیده میشود از یک طرف و دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری پرهام گشت پارسیان اروند با شماره ملی : 14006463907 به مدیریت آقای مهدی احمدی که از این پس کارگزار نامیده میشود از طرف دیگر به  و منظور استفاده از برنامه گشت اروپا و یا کشور مقصد بنابر درخواست ارسالی مسافر در صورت قبول  و تایید این مجموعه ( از طریق ایمل ) نسبت به درخواستی که مسافر محترم فوق الذکر ارسال نموده اند  ، که نرخ و برنامه آن به مسافرین ارایه گردیده است منعقد می گردد.

قرارداد سفرخارج از کشور  :

مشخصات مسافر بر اساس پاسپورت و مشخصات مندرج در فرم بالای همین صفحه ( ضمیمه  ) کلیه هزینه های ریالی و ارزی تور و نیزشخصات هتل ونوع اقامت و نوع اتاق و نیز پرواز موضوع ،  تور قبلا از طریق ایمیل های این دامنه و هاست ،  برای مسافر به ایمیل مندرج در فرم بالا ارسال و مسافر آنها قبول نموده است .

در این قرارداد پرواز بین المللی توسط کارگزار میبایستی گرفته شود .

 شرح موضوع قرارداد:

موضوع این قرارداد تعیین حدود و وظایف و مسئولیت های طرفین و همچنین نرخ گشت برای انجام مسافرت با گشت های دسته جمعی به شرح برنامه سفر ارسالی شده برای مسافر می باشد.

شرایط قرارداد :

ماده 1- چنانچه تور به حد نصاب مورد نظر )حداقل 71 نفر( نرسد کارگزار مجاز به ابطال آن ، اعلام به مسافر یک هفته قبل از تاریخ اجرای تور و استرداد وجوه دریافتی از مسافر می باشد.

ماده 2- ساعت تحویل اطاقهای هتل به هنگام ورود ساعت 2 بعداز ظهر و تخلیه ساعت 11 صبح بوده که مسافر موظف به رعایت آن می باشد

ماده 3 – در اتاق دو تخته، تخت سوم از نوع سفری بوده که موقتاٌ در اتاق دوتخته گذاشته می شود. 

ماده 4 – مسافرین انفرادی به هنگام ثبت نام مشمول مقررات و نرخ استفاده از اتاق یک تخته می باشند. 

ماده 5 – در خصوص امور مربوط به پروازهای هوایی با توجه به مقررات حمل و نقل هوایی که در تاریخ 12 اکتبر 1929 در ورشو به امضاء رسیده اسهت و نیز اصلاحیه پیمان مذبور که در تاریخ 28 سپتامبر 1995 در لاهه تصویب گردیده و همچنین مقررات مربوط به سازمان هواپیمایی کشوری عمل خواهد شد.

ماده 6- در صورتیکه مسافر به هر دلیلی برای سایر مسافرین یا سرپرست گروه یا راهنمایان محلی و کلاٌ کسانی که در اجرای گشت نقش داشته مزاحمتی ایجاد نمایند و یا مرتکب اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلا می ایران و یا کشور مربوطه گردد ،سرپرست گروه موظف است بر حسب مورد تصمیم لازم در خصوص این مسافر اخذ نموده و مراتب را جهت ضبط موضوع به کارگزار مجری گزارش نماید.

ماده 7 – در صورت بروز هر گونه اختلافات بین طرفین قرارداد سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، حکم مرضی الطرفین بوده و اراء صادره مورد توافق طرفین خواهد بود .

نرخ و شرایط ابطال گشت اعم از چارتر و غیر چارتر :

ماده 8 – در صورت انصراف کتبی و یا ارسال ایمیل با موضوع و متن درخواست انصراف و کنسلی ،  توسط  مسافر از همراهی تور تا یکماه  قبل از پرواز معادل 20 % قیمت کل تور و از یکماه تا سه هفته قبل از پرواز معادل 30 % کل قیمت کل تور و از سه هفته تا 72 ساعت قبل از پرواز معادل 50 % قیمت کل تور و در کمتر از 72 ساعت قبل از پرواز 100 % قیمت کل تور به عنوان جریمه کسر خواهد شد.

تبصره 1 – در خصوص ثبت نام گروهی فقط فردی که به نمایندگی از سوی مسافرین اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به کارگزار جهت پیگیری ابطال و یا دریافت وجوه پرداختنی میباشد و سایر مسافرین در این خصوص مجاز به مراجعه به کارگزارنمی باشند.

تبصره 2 – کارگزار موظف است تاریخ و شماره انصراف کتبی مسافر را در باکس ایمیل های دریافتی و هاستینگ خود و یا اکانت ایمیل  پشتیبان و نیز دفاتر رسمی خود ثبت نماید . 

تبصره 3- کلیه ضوابط و قوانین اجرایی موضوع ماده 5 از قوانین سایت های پرهام گشت نیز مورد محاسبه مباحث کنسلی و استرداد می باشند.

تعهدات مسافر :

ماده 9 – رعایت شئونات اسلامی در طول سفر از سوی مسافر الزامی است.

ماده 10 – حفظ اموال و مدارک شخصی بعهده مسافر بوده و در صورت مفقود شدن آن هیچ گونه مسئولیتی متوجه مدیر گشت و یا کارگزار نخواهد بود .

ماده 11 – چنانچه صدور ویزا  و تحویل گذرنامه توسط برخی سفارتخانه ها در ساعات آخر قبل از شروع سفر صورت بگیرد ،مسافر بایستی مقدمات سفر خود را از قبل آماده نموده باشد . 

ماده 12-  مسافر موظف است به هنگام ثبت نام و انعقاد این قرارداد معادل 50 % هزینه کل تور را از طریق درگاه آنلاین پرداخت رسمی این مجموعه و در قبال اخذ رسید پرداخت و تا یک ماه قبل از پرواز یا برابر ماده 5 قوانین سایت های پرهام گشت ؛ الباقی هزینه تور را تسویه نماید .

تبصره : تامین هزینه ارزی تور به طریق قانونی بعهده مسافرین می باشد و نرخ آزاد ارز موضوع محاسبه هزینه های تور است.

ماده 13- ارائه ضامن معتبر بر حسب نیاز گشتهایی که احتیاج به معرفی ضامن و یا ارائه ضمانت نامه معتبر دار از سوی مسافر الزامی بوده و در صورت درخواست سفارتخانه مربوط جهت انجام مصاحبه با مسافر و یا انگشت نگاری به منظور صدور روادید مسافر باید با هماهنگی کارگزار در کنسولگری سفارتخانه ذیربط حضور یافته و در مصاحبه شرکت نماید و در صورت عدم حضور مسافر در وقت تعین شده و یا عدم ارائه مدارک کافی درخواستی از سوی سفارتخانه که منجر به عدم دریافت روادید می گردد جرائم منعقده در ماده 8 این قرارداد اخذ خواهد شد.

تبصره در صورتیکه مسافر کلیه مدارخ مورد نیاز را بموقع تسلیم و بر اساس صورت نیز در وقت مقرر در سفارتخانه مربوط حاضر و مراحل مختلف مصا حبه را انجام دهد ولی به هر علت سفارت از صدور روادید وی خودداری نماید مسافر حق هیچگونه اعتراضی نداشته و کارگزار موظف به استرداد وجهه دریافتی پس از کسر هزینه های جاری معمول صدور رواید ( + 10% کل این هزینه ) بعنوان هزینه های انجام شده به مسافر خواهد بود.

ماده 14-  مسافر موظف است در ساعات اعلام شده در برنامه های گشت شرکت نموده و در صورت عدم حضور بموقع به هنگام حرکت تور شخصاٌ بایستی هزینه های مربوطه را جهت پیوستن به گروه و ادامه برنامه تور پرداخت نماید در غیر اینصورت کارگزار مربوطه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

ماده 15 – در صورتیکه هنگام ابطال تور توسط مسافر روادید مسافر اخذ شده باشد کارگزار مجاز به ابطال روادید مربوطه توسط مقامات سفارت صادر کننده روادید خواهد بود و جرائم ابطال تور بر اساس ماده 2 این قرارداد اخذ خواهد شد.

ماده 16 – در صورت افزایش یا تغییر نرخ حاصله در قیمت گشت اعم از افزایش نرخ بلیط و یا سایر خدمات یا ارائه مدارک مستند از سوی کارگزار مسافر موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده به کارگزار می باشد.

تبصره 1 – چنانچه مسافر شرایط مندرج در ماده فوق را نپذیرد موظف به پرداخت هزینه ابطال خواهد شد. 

 ماده 17 – چنانچه مسافر ممنوع الخروج و یا در بدو ورود به کشوری مقامات محلی از ورود آن به کشور جلوگیری نمایند مسافر ملزم به پرداخت جریمه ماده 8   و تبصره های آن در این قرارداد بوده و سرپرست تور فقط موظف به همکاری جهت بازگشت مسافر به کشور می باشد و هیچ نوع مسئولیتی در این خصوص متوجه کارگزار نخواهد بود اقامت در سالن ترانزیت تا زمان بازگشت و هزینه مربوط بعهده مسافر می باشد.

ماده 18 – در صورتی که برنامه ارائه شده توسط کارگزار در طول سفر عیناٌ به اجرا گذاشته نشود مسافر مجاز است موارد را با ارائه دلایل مستدل به کارگزار اعلام نموده و کارگزار موظف به جلب رضایت مسافر می باشد و در صورت بروز اختلاف رای سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به عنوان حکم مورد پذیرش طرفین قرار می گیرد.

ماده 19 – کارگزار در خصوص عدم صدور روادید از سوی سفارتخانه برای هیچ یک از مسافرین مسئولیت نداشته و چنانچه مسافرینی بصورت گروهی ثبت نام نموده و به دلایلی سفارتخانه مربوطه از صدور روادید برای هر یک از آنان ممانعت بعمل آورده سایر مسافرین می بایستی از گشت استفاده نموده و در صورت اعلام انصراف از سوی الباقی مسافرین ، بایستی مطابق ماده 8 این قرارداد جرائم متعلقه را پرداخت نمایند.

تبصره 2 – در خصوص بستگان درجه یک ) پدر ، مادر ، همسر  ، فرزندان مجرد( 50 % هزینه ، جرایم متعلقه در ماده 8  و تبصره های آن در این قرارداد اخذ خواهد شد و در خصوص افرادی که موفق به اخذ ویزا نشده اند طبق تبصره ماده 13 عمل خواهد شد.

ماده 21 – مسافر متعهد است در طول استفاده از خدمات قید شده در این قرارداد، کلیه ضوابط اعلام شده از سوی کارگزار را رعایت و در صورت وارد نمودن خسارت به هتلها ،رستورانها، اماکن و وسایط نقلیه شخصا مسئول پرداخت خسارت می باشد و در صورت عدم تامین خسارت وارده کارگزار مجاز به استفاده از تضمین مسافر بر اساس مدارک مستند پس از کسب موافقت از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری بعنوان حکم می باشد .

تعهدات کارگزار :

ماده 21 – کارگزار موظف است برنامه تور مورد قرارداد را پس از عقد قرارداد به مسافران ارائه نماید .

ماده 22 – کارگزار متعهد است که برنامه سفر و گشت مورد توافق را بطور کامل و دقیق انجام داده و در صورت وقوع هرگونه پیشامد غیر منتظره از قبیل جنگ ،شورش،اعتصاب شرایط جوی و مشکلاتی که از کنترل کارگزار خارج بوده و سبب ابطال و یا تغییر برنامه گشت و یا مسافرت شود هیچ مسئولیتی متوجه کارگزار

نخواهد بودو استرداد کلیه هزینه های تور اخذ شده منطبق بر قوانین اتفاقات فورس ماژور بوده و بر عهده کارگزار و پرهام گشت نخواهد بود و مسافر یا طرف قرارداد حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت .

ماده 23 – کارگزار موظف است بیمه کامل را در مورد مسافر اعمال نموده و در صورت بروز هرگونه حادثه ای در طول سفر مسافر می بایستی بر اساس شرا یط بیمه تحت پوشش اقدام نماید و در این خصوص کارگزار همکاری و مساعدت لازم را بعمل خواهد آورد.

ماده 24 – یک فقره چک رمزدار بانکی یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در ایمیل ارسالی به مسافر در ازای مسافرین بابت تضمین بازگشت از سفر اروپا در وجه و نزد شرکت پرهام گشت پارسیان اروند باقی خواهد ماند که پس از بازگشت مسافر یا مسافرین چک فوق استرداد خواهد گردید.

تبصره: درصورت عدم بازگشت مسافر یا مسافرین مبلغ فوق توسط شرکت پرهام گشت پارسیان اروند  ماد ضبط و مسافر یا مسافرین حق هیچگونه اعتراض و ادعایی نخواهد داشت.

ماد 25 – :قابل توجه است در ریسکهای احتمالی و خسارات ناشی از عدم بازگشت مسافر هرگونه ضرر و زیان به عهده آژانس خواهد بود که با توجه به این مطلب مطالبه این خسارات از سوی آژانس نسبت به طرف قرارداد از حقوق قانونی آژانس بوده و طرف قرارداد بدهکار بوده و خسارات را دین مسلم خود می داند .

این قرارداد در 25  ماده و 6 تبصره و به صورت آنلاین فیما بین مسافر با مشخصات مندرج در فرم بالای صفحه در دو نسخه که هر یک به صورت ایمیل نزد طرفین این قرارداد بوده و هر دو در حکم واحد بوده تنظیم و بر اساس مواد : 230 ، 221 ، 10 قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین و مقررات  تجارت الکترونیک و جرائم رایانه ای بوده که برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است .

مهر و امضاء پرهام گشت پارسیان اروند