مدارك لازم جهت اخذ ویزای تایلند

  • کپی تمامی صفحات شناسنامه (هر صفحه در یک برگه A4 )
  • کپی کارت ملی به همراه کپی شناسنامه و کپی پاسپورت همگی در یک برگ A4
  • اصل پرینت مالی با نام – تاریخ اخیر و مهر و امضای بانک مربوطه ( به ازای هر نفر 4 میلیون تومان)
  • در صورتی که مسافر خودش برای هتل یا پرواز اقدام میکند بلیط و واچرهتل ارسال شود.
  • اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار از تاریخ پرواز
  • 1 قطعه عکس رنگی زمینه سفید
  • احتراماً به استحضار میرساند، عکس ارسالی مسافرین جهت اخذ ویزای تایلند باید جدید و نهایتا برای 6 ماه اخیر باشد لذا خواهشمند است دقت لازم را جهت چک کردن عکس ها مبذول فرمایید .