مدارك لازم جهت اخذ ویزای چین

  • کپی صفحات اول و همسر و فرزندان و توضیحات شناسنامه
  • دو قطعه عکس رنگی 4*6 تمام رخ با زمینه سفید ( بدون عینک )
  • پاسپورت با حداقل 6 ماه و 10 روز اعتبار از زمان برگشت مسافر
  • اصل گواهی تمکن مالی الزاما به لاتین با مهر و امضاء بانک ( به ازای هر مسافر مبلغ 100 دلار به تعداد روزهای اقامت ،CREDIT BALANCE/TOTAL BALANCE گروهی حداقل نفری 6 میلیون تومان و انفرادی با اقامت 30 روز حداقل 35 میلیون تومان )
  • عکسهای مسافران میبایست 2قطعه 4*6 و عینا” مثل پاسپورت باشد حتی اگر پاسپورتشان قدیمی است
  • بلیط – بیمه – واچر هتل