مدارک ما

روزنامه رسمی ثبت

آگهي تأسيس پرهام گشت پارسيان اروند به شماره ثبت ۹۵ با مسئوليت محدود نظر به ماده ۸آيين نامه موسسات غير تجاري، موسسه پرهام گشت پارسيان اروند در تاريخ۱۳/۱۰/۹۵ذيل شماره۵۲۴۴ در اين اداره به ثبت رسيده و براي اطلاع عموم در روزنامه رسمي و كثيرالانتشار آگهي مي شود: ۱( نام موسسه: پرهام گشت پارسيان اروند ۲( موضوع موسسه: ۱ ـ ارائه كليه خدمات گردشگري مرتبط با دفاتر خدمات گردشگري و هواپيمايي بند ب و الف ۲ـ ارائه مشاوره به كليه شركتهاي مرتبط با خدمات گردشگري.۳ ـ فروش بسته هاي سفر داخلي و خارجي به گردشگران و همكاران.۴ ـ فروش خدمات گردشگري در منطقه آزاد اروند.۵ ـ اخذ نمايندگي و ايجاد شعب داخلي و خارج از كشور از شركت هاي داخلي و خارجي.۶ ـ راه اندازي و پشتيباني سايت هاي اينترنتي و اينترانتي رزرواسيون آنلاين كليه خدمات گردشگري و هوايي و ريلي و دريايي و زميني.۷ ـ برگزاري رويدادهاي مرتبط با صنعت گردشگري در منطقه آزاد اروند و و در سرزمين اصلي و خارج از آن.۸ ـ واردات و صادرا ت و ارائه خدمات و فروش كالا هاي مرتبط با گردشگري به افراد مجاز .

 

Official Gazette

The announcement of the establishment of the Parsian Arvand Parchian Parsian with the registration number 95 with the responsibility of the Limited Liability Company According to Article 8 of the Non-Commercial Companies Code, the Parcham Parsian Irvine Institute of Arvand was registered on the 13th / 10th / 95th of the following number 5244 and is advertised for the public in the official newspaper. (1) The name of the institution: Parham Parsian Arvand 2 (Subject of the Institute: 1 Providing all tourism services related to the tourist and air service offices of Section B and A 2 Providing advice to all companies related to tourism services. 3. Sales of packages Traveling domestic and foreign tourists and colleagues. 4. Selling tourism services in Arvand Free Zone. 5. Receiving Promoting and creating internal and external branches of domestic and foreign companies. 6. Setting up and maintaining Internet and Internet sites. Online booking of all tourist, air, rail, sea and land services. 7. Conducting events related to the tourism industry. Free Arvand Free Zone and Mainland and Outland 8. Importing and exporting and providing services and sales of tourism related products to authorized persons.

پرهام گشت پارسیان اروند تحت پوشش ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲- می باشد