0
ویزای صادر شده ( نفر )
0
سفرهای خارجی ( نفر)
0
منجر به اقامت ( نفر )

آمارهای بالا از شروع فعالیت تا پایان 1397 میباشد

مدارک لازم برای اخذ ویزا از سفارت ها

نحوه اخذ ویزا

  • خواهشمند است این فرم را به طور کامل و بدون قلم خوردگی تکمیل فرمائید.  
  • مسئولیت عدم تکمیل فرم یا نقص در تنظیم آن که منجر به عدم صدور ویزا گردد بر عهده آژانس ثبت کننده می باشد.
  • مسئولیت هر گونه عدم تطابق اطلاعات فوق با مشخصات مسافر به عهده مسافر یا آژانس ثبت نام کننده است .

فرم آنلاین درخواست

به منظور درخواست ویزا لطفا فرم درخواست آنلاین زیر را تکمیل (فیلدهای ستاره دار ( * ) اجباری هستند ) و ارسال فرمایید .