نکات مهم :

شما می توانید از طریق وارد کردن شماره پرواز + کد ملی یا شماره پرواز + شماره رفرنس و یا شماره پرواز + شماره تیکت وارد سیستم شوید .

جالب است که بدانید

شما در این سیستم این امکان را خواهید داشت که با وارد کردن اطلاعات بلیت دیگر مسافران پرواز صندلی آنها را انتخاب کرده و کارت پروازشان را به صورت آنلاین دریافت نمایید .