صدور آسان ویزا در ۱۰ فرودگاه کشور برای گردشگران خارجی

صدور آسان ویزا در ۱۰ فرودگاه کشور برای گردشگران خارجی صدور آسان ویزا در ۱۰ فرودگاه کشور ویزای فرودگاهی از امتیازات و تسهیلاتی است که کشورها برای سفر آسان دیگر شهروندان دنیا در نظر می گیرند. ایران هم برای گردشگران ۱۸۰ کشور دنیا ویزای فرودگاهی صادر می کند. این کار ادامه مطلب…